Tatra 613

Zkoušky stability vozidel T613 a T613K
Využití zkušebního polygonu Tatra v Kopřivnici při intenzifikaci
vývoje výrobků automobilového průmyslu, květen 1986