Tatra 613

Zkoušky nových pneumatik Barum pro vozidla T 613-3
Tatrovák 14/1986

Zvyšovat i kvalitu příslušenství

Mezi rozhodující kritéria státní zkušebny, která je pověřena hodnocením kvality a technické úrovně strojírenských výrobků, patří požadavek vysoké úrovně příslušenství, které je součástí hlavního výrobku. V praxi to znamená, že konečný výrobek zařazený do I. stupně jakosti musí mít také v I. stupni jakosti nebo nejhůře v II. stupni jakosti veškeré příslušenství, které podléhá podle zákona o povinném hodnocení tomuto hodnocení. Tento kategorický požadavek vedl v minulosti i o. p. TATRA a především vývojové pracovníky k tomu, aby zajistili ve spolupráci s výrobou vysokou technickou úroveň příslušenství pro vozidla T 613, které jako první v poválečné historii automobilového průmyslu dosáhla nejvyššího hodnocení. Tak například společným úsilím n. p. Autobrzdy Jablonec a o. p. Tatra byla vyvinuta brzdová soustava, která funkčními i životnostními parametry překračovala původně používanou zahraniční soustavu Girling.

V průběhu vývoje vozidla T 613 byl však i případ, kdy se přes veškeré úsilí nepodařilo zabezpečit s výrobcem příslušenství úspěšný vývoj výrobku. Jednalo se o vozidlový zvedák, jehož výroba je zajišťována v odštěpném závodě Tatra Příbor.

Mezi nakupované příslušenství, jehož vývoj byl úspěšně ukončen u výrobce za spolupráce s vývojovými pracovníky o. p. TATRA a zaveden do sériové výroby s náběhem modifikované verze T 613-3, paří také pneumatiky Barum 205/70 HR14 OR38, které nahradily původně používanou pneumatiku rozměrů 215/70 HR14 OR6 AS.

Vývoj této pneumatiky byl zahájen v n. p. Rudý říjen Otrokovice krátce po provedených zkouškách u firmy Michelin, kde byla také prověřena možnost použití tohoto perspektivního rozměru pneumatiky u vozidla T 613.

Zkoušky T 613 v Clermont Ferrand ve Francii proběhly s úpravami pro T 613-3 a jako nejvýhodnější osazení pneumatikami se jevilo použití dvou různých rozměrů. Poněvadž použití pneumatik rozměru 195 na přední nápravě a 215 na zadní nápravě vylučují platné předpisy, byla pozornost dalších zkoušek zaměřena především na rozměr 205 pro celé vozidlo.

Základním požadavkem pro vývoj nové pneumatiky bylo zvýšení životnosti na 40 000 km, což představovalo stoprocentní zlepšení proti původnímu stavu a zajištění srovnatelnosti se zahraničním etalonem. Stejně náročné požadavky byly postaveny před vývojové pracovníky n. p. Rudý říjen Otrokovice i z hlediska funkčních vlastností.

V roce 1983 byly na zkušebnu vozidel o. p. TATRA dodány zkušební pneumatiky rozměru 205 pro funkční a životnostní zkoušky. K porovnání dosažených parametrů byly doporučeny a dodány pneumatiky firmy Semperit 205/70 HR14 HI SPEED.

Již provedená statická měření napověděla zkušebním pracovníkům o. p. TATRA vlastnosti nové pneumatiky. Tvar otisku pneumatiky na vozovce vykazoval velkou plnost desénu, která sice zaručuje dobrou životnost, avšak horší funkční vlastnosti při větší vodní vrstvě na vozovce (vznik aquaplaningu). Jízdní zkoušky tyto vlastnosti potvrdily.

Na základě dohody s vývojovými pracovníky n. p. Rudý říjen Otrokovice měl být tento nedostatek vyvíjené pneumatiky eliminován novou směsí a částečným rozšířením drážek. Kritériem hodnocení funkčních jízdních zkoušek byly výsledky charakteristik poslušnosti na kruhové dráze o poloměru 30 m, slalom test 8x13 metrů, doběhové zkoušky, zkoušky akcelerace, zkoušky spotřeby paliva a zkoušky hluku.

Z provedených měření jízdních vlastností na mokré vozovce bylo na kružnici stanoveno pořadí kvality podle hodnot bočního zrychlení, při kterém dojde ke zlomu charakteristiky. Nejlepších parametrů dosáhla pneumatika Semperit a Dunlop. U ostatních funkčních zkoušek nebyl u pneumatik OR 38 zjištěn zhoršující faktor. Pro sériovou výrobu se jevila jako výhodnější směs s označením 847 proti směsi 150.

Jedním z rozhodujících parametrů pro moderní radiální autoplášť je jeho životnost. Značná náročnost byla přisuzována právě ověření tohoto parametru u nové pneumatiky Barum 205/70 HR14 OR38, určené pro modernizovanou T 613-3.

Vedle rozsáhlého sledování životnosti v praktických provozních podmínkách na souboru zkušebních vozidel T 613 byla pracovníky zkušebny vozidel o. p. TATRA provedena konvojová životnostní zkouška: Na jednom ze zkušebních vozidel byly ověřovány pneumatiky vyrobené ze směsi 150 a na druhém ze směsi 847. Při třísměnném provozu byla dosažena průměrná rychlost jízdy 85 km/h a v pravidelných 2500kilometrových cyklech bylo hodnoceno opotřebení v příčiné rovině po obvodu všech pneumatik.

Na závěr životnostních zkoušek bylo konstatováno, že při dodržení kvality výroby u výrobce pneumatik má nově vyvinutá pneumatika předpoklad dosáhnout vysoký kilometrový výkon, který se při ověřovacích zkouškách pohyboval okolo 50 000 km při zachování požadované minimální hlouky dezénu. Tímto pneumatika OR38 prokázala z hlediska životnosti svoji srovnatelnost se zahraničním etalonem.

Pneumatika Barum 205/70 HR14 OR38 byla v n. p. Rudž říjen Otrokovice zavedena do sériové výroby. Její vývoj však pokračuje dál a společným úsilím je nutno řešit dále adhézní vlastnosti na mokru a především dodržet u výrobce požadovanou kvalitu každého vyrobeného kusu.

Ing. Augustin Lacina,
ing. Jiří Šíbl


Přidáno: 10.10.2010