Tatra 613

Životnostní zkouška automobilu Tatra 613
Tatrovák 40/1973


Součástí této zkoušky bylo zjištění lhůt a postupů výměn provozních hmot a lhůt pro nutné seřizovací úkony celého automobilu.

Pro zajištění této zkoušky ve stanoveném termínu (který byl poměrně krátký - 5 měsíců), bylo rozhodnuto o jejím provedení v nepřetržitém provozu. V průběhu životnostní zkoušky byly prováděny pravidelné kontroly a měření:

- Před výjezdem na každou směnu byly prováděna vizuální a funkční kontrola všech agregátů a zvlášť těch, které zajišťují provozní bezpečnost.

- Po ukončení každé třetí směny bylo provedeno vychlazení automobilu (zvlášť motoru) a denní kontrola podle stanoveného plánu.

- Po ujetí každých 5000 a 10 000 kilometrů byla provedena kontrola, údržba a proměření sledovaných částí podle stanoveného plánu. Zatížení automobilu při životnostní zkoušce bylo provedeno podle návrhu normy ČSN 30 0500 pro dlouhodobé zkoušky silničních motorových vozidel. Návrhem normy je stanoveno zatížení pro osobní automobily.

Po ukončení životnostní zkoušky bylo provedeno ověření vlastností motoru a provedení detailního prošetření technického stavu jednotlivých skupin, agregátů a jednotlivých rozhodujících dílů na automobilu. Během životnostní zkoušky bylo celkem s automobilem Tatra 613 ujeto 182 436 km. Při zkoušce bylo použito automobilového benzínu obchodní jakosti BA-96. Celkem bylo spotřebováno 36 124 litrů benzínu, což se rovná průměrné spotřebě 19,8 l na 100 km.

Provozní spotřeba oleje v motoru (Mogul Super 20W50) byla během zkoušky velmi nízká - 0,37 procent celkového množství spotřebovaného paliva.

Rychlostní charakteristika motoru před započetím a po ukončení životnostní zkoušky je téměř shodná, nepatrný pokles výkonu se projevil od 2500 do 3000 ot./min. motoru - rozdíl zanedbatelný.

V průběhu životnostní zkoušky byly z motoru, diferenciálu a převodu odebírány vzorky olejů pro stanovení životnosti olejových náplní.

Životnostní zkouška upozornila na nedostatky a choulostivá místa na automobilu T 613 a tím dala možnost jejich odstranění ještě před zahájením výroby.

B. STIBOREK


Přidáno: 1.3.2007