Tatra 613

Zapojení akumulátorů ve vozidle Tatra 613


Původní zapojení

Zdrojovou soustavu automobilů Tatra 613 tvořila od počátku výroby až do poloviny 90. let dvojice klasických šestivoltových baterií Akuma 6M2 zapojených do série. Všechna vozidla s karburátorovými motory byla vybavena odpojovači akumulátorů.

Výrobce udává pro jednu baterii tyto parametry:
Rozměry: 207x174x225 mm
Váha: 15 kg
Náplň: 2,4 litru elektrolitu
Kapacita: 75 Ah
Startovací proud podle ČSN: 225A při -18°C
Startovací proud podle SAE: 450 A
Odplynování: zátkami
Záruční doba: nejprve 18 měsíců, dnes 24 měsíců
Maloobchodní cena: 455 Kčs (v roce 1986), 2068 Kč (v roce 2006)
Nové zapojení

Z mnoha důvodů (špatná dostupnost a příliš vysoká cena těchto baterií, jejich zbytečně vysoký počet, vyšší hmotnost, nutnost častější údržby, nižší životnost, proměnlivá kvalita, ...) se dnes často přistupuje k rekonstrukcím zdrojových soustav. V zásadě jsou možné dvě varianty řešení:

1. varianta

Šestivoltové baterie jsou nahrazeny dvanáctivoltovými. Ty je ovšem nutné zapojit paralelně, tzn. přidat další kabel. Baterie se volí v kapacitách 40-55Ah (kapacity se sčítají), případně i více, pokud je to účelné. Je velmi vhodné, aby obě baterie byly stejné značky, stejných parametrů, stejného stáří a pokud možno po celou dobu provozu i ve stejné kondici.


2. varianta

Je použita pouze jedna dvanáctivoltová baterie, kterou je vhodné umístit do pravého kastlíku (po směru jízdy). Umístění do levého by si vynutilo výměnu kabelu protaženého přes celé auto za delší. Propojovací kabel v levém kastlíku připojíme na odpojovač. Pokud toto řešení nepovažujeme za definitivní, je možné i smontovat do sebe objímky v levém kastlíku a tak zachovat možnost kdykoliv bez úprav znovu osadit původní šestivoltové baterie. Akumulátor volíme s co nejvyšší kapacitou, jaký se tam vejde. Odzkoušen je 60Ah, s odřenýma ušima (a barvou ;-)) se tam většinou vtěsná i 74Ah. Pokud je vozidlo provozováno pouze přes letní sezónu, postačí i 55Ah baterie, ale zde už dáváme pozor, aby byla schopna dodat nějaký rozumný startovací proud, tj. ideálně nad 400A podle normy ČSN/EN.