Tatra 613

Vývoz automobilů T 613 splněn
Tatrovák 92/1978

Po zavedení výroby vozidel T 613 a dosažení dobrých výsledků u tuzemských uživatelů jsme byli společně s PZO Motokov vedeni snahou umístit toto reprezentační vozidlo i na zahraničních trzích zemí RVHP.

Po úspěšném nástupu v roce 1977, kdy byla vyvezena první vozidla do NDR, se nám podařilo v průběhu roku 1978 zopakovat tento vývoz do NDR. V průběhu 1. pololetí 1978 byla vedena vedoucími pracovníky PZO Motokov Praha a n. p. Tatra Kopřivnice další jednání a ve 2. pololetí byl uzavřen kontrakt na dodávku 20 automobilů pro MLR s dodací lhůtou závěr roku 1978 a na dalších 50 vozidel pro rok 1979. Rovněž v průběhu 1. pololetí byly projednávány možnosti vývozu vozidel T 613 do SFRJ. V průběhu 4. čtvrtletí 1978 byl podepsán kontrakt na dodávku 50 vozidel s dodací lhůtou 4. čtvrtletí 1978 s tím, že vozidla budou vyexpedována nejpozději do 15. 12. 1978.

Z výše uvedeného vyplývá, že realizace vývozu osobních automobilů T 613 do MLR a SFRJ se koncentrovala do závěru roku do měsíce prosince 1978. Dík úsilí pracovního kolektivu závodu Tatra Příbor a expedice n. p. Tatra Kopřivnice byl dvěma ucelenými dodávkami splněn kontrakt SFRJ, rovněž tak byly zajištěny v průběhu prosince expedice 20 vozidel do MLR po ose, takže vývozní úkol v osobních automobilech Tatra byl v roce 1978 úspěšně splněn.

Dr. Stiborek


Přidáno: 22.12.2007