Tatra 613


Tatra 613 vyjíždí
Automobil č.9/1973Letošní rok obohacuje tradici československé automobilové výroby o významný příspěvek - přichází do výroby zcela nový typ našeho osobního automobilu, reprezentativní Tatra 613. Považujeme-li Tatru 603 za poslední typ kopřivnických vozů s motorem za zadní kyvadlovou nápravou, jejichž historie sahá až do roku 1932, je Tatra 613 vlastně opět československý osobní automobil zcela nové koncepce, další po čtyřech desetiletích a jistě ne náhodou znovu z Kopřivnice. Nebylo by správné zamlčet ještě jeden významný rys šestsettřináctky: je výjimečná nejen svou koncepcí s motorem nad zadní nápravou, ale i tím, že jejímu vývoji se věnovalo tolik péče a úsilí, že se i v našich podmínkách podařilo postavit vůz řadící se souhrnem svých vlastností mezi ostatní reprezentační vozy této třídy, které musí vyhovovat všestranným mimořádně vysokým nárokům a představují tedy světovou špičku.

Brněnský mezinárodní veletrh nebude výstavní premiérou Tatry 613 - jako exponát se představila už několikrát při různých příležitostech. Brno však je přece jejím debutem: šestsettřináctka zde konečně bude poprvé vystavena jako vyráběný vůz, protože současně v Kopřivnici i v nedalekém Příboru začíná její sériová výroba. Všechny roušky tajemství prototypů z ní zde tedy budou odhaleny a také Automobil k tomu chce podle svých možností přispět. Proto jsme pořádali jednoho z jejích předních tvůrců, hlavního konstruktéra Tatry Ing. Milana Galiu a dalšího kopřivnického pracovníka Bohuslava Stiborka, aby nám pomohli seznámit vás s tímto vozem, na který se všichni těšíme už od roku 1968, i s kousky jeho historie, která samozřejmě nebyla vždy bez problém. Král Václav dokonce na čas sestoupil s trůnu své Tatry-Baghíry, aby pro nás mohl co nejpečlivěji připravit dvoustránku názorných kreseb Tatry 613. Nejprve však dejme slovo Kopřivnickým.

Výroba osobních automobilů v Tatře je zaměřena na charakter rychlých a reprezentačních vozů a v této tradici n. p. Tatra pokračuje. Nechce svým výrobkům vtisknout charakter velkosériové výroby a nechce ani opustit koncepci vzduchem chlazených vidlicových motorů umístěných u poháněné zadní nápravy. První úvahy o novém typu T-613 se objevily na počátku roku 1968. Nejprve bylo třeba rozhodnout, jak dál usměrnit vývoj, který u Tatry 603 ponechával základní řešení od roku 1956. Především se zvažovaly rozhodující požadavky na příští vůz - při zachování reprezentačního charakteru zlepšit jeho aerodynamické vlastnosti, usnadnit obsluhu a zvýšit pohodlí i bezpečnost posádky. Při dalším zvýšení spolehlivosti měl příští vůz Tatra 613 odpovídat i budoucím perspektivám naší dopravní sítě, zejména rozvoji dálnic. Všechny tyto parametry měly být natolik výrazně zlepšené, aby odpovídaly neustále stupňovaným nárokům na špičkové vozy odpovídající třídy i jejich předpokládanému dalšímu vývoji.

To samozřejmě vedlo ke konstrukci vozidla takové třídy a vybavení, jaké u nás nemá předchůdce. Zvláště důležitá byla také okolnost, že T613 vhodně zapadá i do současného programu výroby osobních automobilů v rámci zemí RVHP, aniž by vytvářela duplicitu s jiným reprezentačním vozem podobné třídy.

Okolnostmi volby výjimečné koncepce s motorem nad zadní nápravou se podrobněji zabývá článek o ovladatelnosti vozu Tatra 613. Připomeňme jen, že jeho vzduchem chlazený vidlicový osmiválec s dvěma vačkovými hřídeli pro každou řadu válců je mimořádně pružný a že jeho charakteristika výkonu i průběh točivého momentu vytvářejí dobrý předpoklad pro další zvyšování výkonu.

Nejen základní pojetí koncepce Tatry 613, ale i její tvar patří k myšlenkám zpracovaným v Kopřivnici. Konečný návrh karosérie ovšem vznikl ve spolupráci s italskou karosářskou firmou Vignale.

K tomuto kroku vedlo několik závažných důvodů technickým, technologických i estetických. Šlo o to urychlit závěrečný vývoj karosérie a esteticky sladit její konečné tvary, vnést vyšší kvalitativní stupeň do celkového vybavení vozidla a v neposlední řadě také využít bohatých zkušeností Italů s malosériovou výrobou exkluzivních automobilů, především s její optimální technologičností, protože právě tato výroba je u malých italských stylistických firem velmi rozšířená a propracovaná. Estetický i funkční výsledek této spolupráce lze posoudit podle hotového vozidla; díky pokrokovosti celého řešení je velmi příznivý i dnes, čtyři roky po vzniku konečného návrhu. Stejně cenným přínosem spolupráce s firmou Vignale bylo pro nás ovšem poznání i možnost využití technologie italského způsobu kusové výroby při menších sériích v našich podmínkách. Leckteré z jejich běžných zkušeností by se u nás mnohému dříve zdály nemožné. Samostatnou kapitolou je časová úspora při vývoji v Itálii, neboť díky rutině a řemeslným možnostem italských karosářů byla zakázka vyřízena v termínu, který byl zhruba pětinou času, jaký bychom na stejný úkol spotřebovali sami. A konečně ekonomická bilance této zakázky je přitom natolik příznivá, že i celkové náklady v devizových korunách na stylistické řešení, zpracování technologie a výrobu prototypových karosérií jsou nižší, než kdybychom tento úkol řešili vlastními silami.

První série Tatry 613 se začíná vyrábět v letošním roce, zatím souběžně s šestsettrojkou. V příštím roce se bude výroba vozů T-603 snižovat, tak že postupně ji nahradí a později i překročí výroba typu T-613, Nové karosérie se prozatím budou vyrábět v základním závodě Tatra v Kopřivnici, kde se využije zkušeností s výrobou karosérií typu T-603. Celá výroba vozů T-613 se však bude postupně soustřeďovat v závodě Tatra Příbor, kde se až dosud vyráběly podvozkové části a úplné hnací skupiny pro vozy T-603 a už dnes k nim přibyly stejné prvky šestsettřináctky. Po převedení celé výroby do příborského závodu se zde vytvoří příhodnější podmínky pro racionální výrobu osobních vozů, která potom podstatně překročí dnešní kapacitu produkce.


Tatra 613 je především reprezentační vůz a jistě neovlivní situaci na našem trhu osobních vozů. Stane se však vizitkou československého automobilového průmyslu, pro nějž má letošní zahájení sériové výroby šestsettřináctky zásadní kvalitativní význam. Samozřejmě, jestliže n. p. Tatra chce udržet Tatru 613 mezi ostatními špičkovými vozy této kategorie, musí počítat i s jejím dalším soustavným zlepšováním, němuž by se jistě už dnes, jako ostatně u každého vozu, našla řada námětů. S ohledem na její malé výrobní série i na charakter kusové výroby by průběžné zavádění různých zlepšení mělo být snazší než u většiny konkurenčních výrobků. Věříme, že se výrobci podaří získat pro sebe takové podmínky, aby této výhody mohl využívat lépe, než tomu bylo u předcházejícího typu Tatra 603.