Tatra 613


Spoiler u osobního automobilu Tatra 613
Automobil č.11/1976Na dálnici mezi Malackami a Bratislavou jsme proměřovali vůz T613 s příďovým spoilerem, který odpovídal zkouškám v aerodynamickém tunelu. Výsledky měření modelu v aerodynamickém tunelu se potvrdily i na skutečném vozidle jak dokazuje obr. 11. Diagram byl sestrojen na podkladě vztlakových součinitelů, zjištěných měřením při rychlosti 160 km/h a nulovém bočním větru. Spoiler příliš neovlivnil vztlakové sily, které se už u sériového vozu utváření velmi příznivě: na přední nápravě vozu bez spoileru vzniká značný přetlak a při rychlosti 160 km/h dosahuje 246 N; spoiler jej zvýšil na hodnotu 317 N.