Tatra 613

Seřizování světlometů u vozů Tatra 613
v - výška středů světlometů nad vozovkou (630 mm)
s - svislá osa souměrnosti stěny s podélnou osou vozidla
t1 - vzdálensot středů krajních světlometů (tlumené, dálkové) - (1280 mm)
t2 - vzdálenost středů světlometů přídavných dálkových (960 mm)
x - hodnota pro seřízení tlumentých světlometů (100-160 mm)
p - přímka ve výšce středů světlometů nad vozovkou (630 mm)
N - body odklonu hranice světlo - tma
S1 a S4 - středy tlumených světlometů
S2 a S3 - středy dálkových světlometů
alfa - úhel odklonu hranice světlo-tma (15°)

Vozidlo je nutné přistavit 10 m od svislé stěny kolmé k podélné ose vozidla a zatížit řidičem o váze 75 kg. Na stěnu je poté nutno nakreslit vodorovnou přímku p ve výšce středů světlometů a svislou přímku S a pak vyznačit středy světlometů S1-S4. Každý světlomet se seřizuje samostatně pomocí dvou šroubků. U typů T613 a T613-2 jsou seřizovací šroubky přístupné po odejmutí deklů v zavazadlovém prostoru, u typů T613-3 a T613-4 po demontáži přední masky.Přidáno: 3.11.2007