Tatra 613

Schéma elektrického zapojení osobního automobilu Tatra 613
Cholevík Jaroslav: Elektrické zapojení osobních automobilů ve schématech 1
A - Dva olověné akumulátory po 6 V zapojené do série: jmenovité napětí - 12 V; typ - 3 N 75 - Akuma; kapacita - 75 Ah.
Ba - Odpojovač akumulátorů typ - 443 915 432 000 - Pal Magneton
Sp - Elektrický spouštěč: jmenovité napětí - 12 V; výkon - 1,33 kW; typ - R 5 m; výrobce - Elmot Swidnica - PLR; směr točení - vpravo; s výsuvným pastorkem; zasouvání pastorku - elektromagnetické.
D - Alternátor: jmenovité napětí - 14 V; proud - 55 A; typ 443 113 516 150; výrobce - Pal Magneton.
Rg - Regulační relé: jmenovité napětí - 14 V; typ 443 116 419 050; výrobce - Pal Magneton.
E - Červená kontrolní svítilna nabíjení se žárovkou 12 V, 2 W s paticí Ba 9s vlevo v přístroji kontrolek.
Vy - Tlačítko spouštěče vpravo pod přístrojovou deskou.
P - Dvanáctipólová pojistková skříňka pro tavné pojistky umístěná pod víkem zavazadlového prostoru.
Sk - Spínací skříňka zapalování, spouštění, zámek řízení s klíčkem vpravo dole na přístrojové desce. Polohy: "Stop" - je uzamčen volant a není zapojen žádný elektrický okruh; poloha "0" - je odemčen volant; poloha "1" - je zapnut elektrický obvod zapalování; poloha "2" - spouštění motoru. Po spuštění motoru uvolníme klíček, který se vrátí do polohy 1. Opakovat spouštění je možné pouze po vrácení do polohy "0". Maximální doba spouštění je 3 - 5 vteřin. Zastavení motoru provedeme zpětným otočením klíčku ve spínací skříňce do polohy "0". Při zatlačení klíčku v poloze "0" a otočením doleva se uzamkne volant. Vysuneme klíček ze spínací skříňky.
Pl - Plovák ukazatele stavu paliva v nádrži: typ 429 062 020 - Pal Kbely.
Uk - Ukazatel stavu paliva v nádrži (palivoměr) typ 422 033-031 - Pal Kbely.
Ab - Červená kontrolní svítilna zásoby paliva se žárovkou 12 V, 2 W s paticí Ba 9s vpravo nahoře v přístroji kontrolek.
Ar - Červená kontrolní svítilna ruční brzdy se žárovkou 12 V, 2 W s paticí Ba 9s vpravo dole v přístroji kontrolek.
Ko - Červená kontrolní svítilna tlakového mazání se žárovkou 12 V, 2 W s paticí Ba 9s uprostřed v přístroji kontrolek.
Sa - Spínač kontrolky ruční brzdy.
To - Spínač (čidlo) kontrolní svítilny tlakového mazání.
Tp - Spínač (čidlo) ukazatele teploty oleje v motoru typ 443 329 037 050 - Pal Kbely.
Uo - Ukazatel teploty oleje v motoru vlevo na přístrojové desce; typ 414 064 060 Pal Kbely.
Ot - Otáčkoměr; typ 412 104 880; výrobce - Jiskra Tábor; vpravo na přístrojové desce vedle přístroje kontrolek.
Hh - Elektrický spínač zapalování (viz SK).
Zs - Zapalovací svíčky Bosch W 200 T 30 (náhrada PAL-Super 14-7). Vzdálenost elektrod 0,6 mm.
Od - Odrušovací koncovky okruhu vysokého napětí typ OK 92-5.
R - Rozdělovač s automatickou a podtlakovou regulací zážehu typ PAL-Magneton 443 213 208 720; pořadí zapalování - 1 - 3 - 6 - 2 - 7 - 8 - 4 - 5.
I - Zapalovací cívka: typ 443 212 000 Pal-Kbely.
Vp - Pomocný větrák.
Sb - Pomocné relé omývače čelního skla. Použito relé pro dálkové přepínání světel.
Sc1 - Omývač čelního skla: typ WM 02-2; výrobce - Werra NDR.
Or - Regulační odpor omývače.
Kz - Odrušovací kondenzátor 1 F.
Vs - Sdružený přepínač vpravo na přístrojové desce: a) při stlačení páčky směrem ke sloupku volantu se zapíná nastřikovač vody (omývač) na přední sklo a při opětovném stlačení se vypíná;
b) při pohybu páčky ve smyslu otáčení volantu směrem nahoru se zapíná první a druhý stupeň rychlosti stěračů. Při pohybu směrem dolů se zapíná stěrač na první rychlostní stupeň, který pracuje jen po dobu držení páčky v dolní poloze. Po uvolnění páčky stěrače automaticky doběhnou do krajní polohy.
St - Elektromotorem stěrače 12 V: typ 122 078 092; výrobce - Pal Kbely.
Sv - Vypínač zpětných světlometů.
Sz - Dva zpětné světlomety levý a pravý se dvěma žárovkami 12 V.
Rv - Spínač varovných světel vlevo dole na přístrojové desce typ 853 119 051 výrobce Pal Kbely. Při zapnutí svítí všechna směrová světla.
So2 - Sdružený přepínač - levá strana.
Ku - Dvě zelené kontrolní svítilny směrových světel pravá a levá se 2 žárovkami 12 V, 2 W s paticí Ba 9s vlevo na přístrojové desce.
Bu - Dvě přední svítilny směrových světel se dvěma žárovkami 12 V, 21 W - P 25-1 s paticí Ba 15s/19 typ 312 147 102; výrobce Autopal Nový Jičín. Dvě zadní svítilny se dvěma žárovkami 12 v, 21 W P 25-1 s paticí Ba 15s ve sdružených svítilnách.
An - Anténa rozhlasového přijímače s motorkem pro vysouvání, stahovatelná Bosch - NSR.
T - Tlačítko ve sdruženém přepínači pro houkačky.
H - Dvě houkačky 12 V typu 321 662 000 výrobce AB Jablonec.
Ss - Sdružený přepínač světel na levé straně volantu slouží k ovládání akustické houkačky, směrových světel, dálkových a tlumených světel:
a) stlačením páčky směrem k sloupku volantu se zapíná akustická houkačka;
b) směrová světla se zapínají přesunutím páčky ve směru otáčení volantu pole označených šipek. Po vrácení volantu do původní polohy se páčka přepínače samočinně vrátí;
c) přepnutím spínače světel (viz Se) do druhé polohy se rozsvítí tlumená světla, která můžeme potlačením sdruženého přepínače k přístrojové desce změnit na dálková nebo přitažením (směrem k volantu) přepnout z tlumených světel na světelnou houkačku. Po uvolnění páčky se samočinně vrátí do původní polohy;
d) ve směru vyznačených šipek se zapínají parkovací světla vlevo nebo vpravo, ale pouze při uzamčeném řízení.
V2 - Pomocné relé světel.
S - Dva hlavní asymetrické světlomety typu 443 311 143 102 se dvěma dvouvláknovými žárovkami 12 V, 45/40 W s paticí P 45 t pro dálková a tlumená světla.
Pe - Pomocné relé světel.
C - Modrá kontrolní svítilna dálkových světel se žárovkou 12 V, 2 W s paticí Ba 9s uprostřed nahoře v přístroji kontrolek.
S2 - Dva přídavné dálkové světlomety typu 08 941 327 se dvěma žárovkami 12 V, 55 W s paticí P 22 s.
Vb - Spínač přídavných dálkových světlometů vpravo pod přístrojovou deskou.
Ke - Kontrolní svítilna pro osvětlení panelu klimatizace se žárovkou 12 V, 2 V s paticí Ba 9s.
Os - Dvě obrysové svítilny pravá a levá se dvěma žárovkami 12 V T 8/4 4 W s paticí Ba 9s.
Oz - Svítilna pro osvětlení zavazadlového prostoru se žárovkou 12 V, R 19/5 5 W s paticí Ba 15s/19.
O - Svítilna pro osvětlení SPZ se žárovkou C 11 na 12 V, 5 W s paticí SV 8,5.
K - Dvě skupinové svítilny pravá a levá pro koncová, brzdová a směrová světla typu 312 228 102 Autopal Nový Jičín.
V1 - Spínač svítilny pro osvětlení zavazadlového prostoru.
F - Svítilna pro osvětlení přístrojů se žárovkou 12 V, 2 W s paticí Ba 9s.
Va - Spínač svítilny pro osvětlení přístrojů.
Re - Regulační odpor pro intenzitu osvětlení přístrojů vpravo pod přístrojovou deskou.
Se - Spínač světel (obrysové a hlavní světlomety) vlevo dole na přístrojové desce.
Mk - Kontrolní svítilna světlometů do mlhy se žárovkou 12 V, 2 W s paticí Ba 9s vpravo na přístrojové desce.
Mv - Spínač světlometů do mlhy vpravo na přístrojové desce.
M - Dva světlomety do mlhy pravý a levý se dvěma žárovkami 12 V.
G - Dva spínače brzdových světe typu 852 019 010 Pal Kbely.
V3 - Spínač světel.
Rb - Signalizační relé.
Kb - Světle červená kontrolní svítilna brzdových okruhů se žárovkou 12 V, 2 W s paticí Ba 9s vlevo dole v přístroji kontrolek.
J - Dvě svítilny brzdových světel se dvěma žárovkami 12 V, P-25/1 21 W s paticí Ba 15s/19.
V4 - Dva spínače klimatizace.
Op - Předřadný odpor.
Z - Zásuvka pro přídavné spotřebiče typu 443 857 002 010; výrobce - Pal Kbely.
Vp - Pomocný větrák.
B1 - Spínač osvětlení motorového prostoru.
B - Svítilna pro osvětlení motorového prostoru se dvěma žárovkami 12 V, R 19/5 5 W s paticí Ba 15s/19.
Kt - Kontrolní svítilna vnitřního topení se žárovkou 12 V, 2 W s paticí Ba 9s vlevo na přístrojové desce.
Vs1 - Spínač klimatizace.
Te - Termostat vnitřního benzínového topení.
Mo - Motorek benzínového vnitřního topení.
Vd - Spínač elektromotorku vnitřního benzínového topení.
Č - Čerpadlo vnitřního benzínového topení.
V6 - Spínač dveřního okna - zadní levé.
V7 - Spínač dveřního okna - zadní levé.
M1 - Elektromotorek dveřního okna - zadní levé typu 100 936 089/090 výrobce Golde NSR.
Ds - Dveřní svítilna - zadní levá se žárovkou 12 V, 4 W s paticí Ba 9s.
V8 - Spínač dveřní svítilny - zadní levý.
V9 - Spínač dveřní svítilny - zadní pravý.
V10 - Spínač dveřního okna - zadní pravý.
M2 - Motor dveřního okna - zadní pravé.
Ds1 - Dveřní svítilna zadní pravá se žárovkou 12 V, 4 W s paticí Ba 9s.
S1 - Spínač dveřní svítilny - zadní pravý.
Za - Zapalovač cigaret typu Poběda; výrobce Želgosprzet Cieszyn PLR.
L1 - Spínač dveřního okna - přední levé.
M3 - Motor dveřního okna - přední levé.
L4 - Spínač dveřního okna - přední pravé.
M4 - Elektromotorek dveřního okna - přední pravé.
S3 - Spínač ovládání klimatizace.
Te1 - Termostat hlavního benzínového topení.
Mo1 - Elektromotorek hlavního benzínového topení.
Vd1 - Spínač hlavního benzínového topení.
Kt1 - Kontrolní svítilna hlavního benzínového topení se žárovkou 12 V, 2 W s paticí Ba 9s vlevo na přístrojové desce.
S4 - Spínač ohřevu vytápěni zadního skla vpravo pod přístrojovou deskou.
Oh - Ohřev zadního skla.
D1 - Kontrolka ohřevu zadního skla se žárovkou 12 V, 2 W s paticí Ba 9s.
B1 - Dveřní svítilna - přední pravá se žárovkou 12 V, 4 W s paticí Ba 9s.
S5 - Spínač dveřní svítilny - přední pravé.
B2 - Dveřní svítilna - přední levá se žárovkou 12 V, 4 W s paticí Ba 9s.
S6 - Spínač dveřní svítilny - přední levé.
B3 - Svítilna pro osvětlení pedálů se žárovkou 12 V, 4 W s paticí Ba 9s.
B4 - Svítilna vnitřního osvětlení u řidiče se žárovkou 12 V, R 19/5 5 W s paticí Ba 15s/19.
S7 - Spínač vnitřního osvětlení u řidiče.
B5 - Svítilna vnitřního osvětlení se žárovkou 12 V, R 19/5 s paticí Ba 15s/19 a s vestavěným mechanickým spínačem.
B6 - Svítilna bočního vnitřního osvětlení se žárovkou 12 V, R 19/5 s paticí Ba 15s/19 a s vestavěným mechanickým spínačem.
S7 - Spínač vnitřního osvětlení u řidiče.