Tatra 613

Rozhadzovanie plným priehrštím
Stop 4/1987