Tatra 613

Připravujeme T613-4
Tatrovák 42/1989

Přestože byla a je nosným programem našeho státního podniku výroba nákladních automobilů, dokazují úspěchy úseku osobních vozidel TATRA, že zde o právo na slunci dokáží tvrdě a přesvědčivě bojovat. Drastické omezení výroby osobních vozidel na základě rozhodnutí centrálních orgánů v roce 1979 v závodu TATRA Příbor sice poznamenalo kádry pracovníků jak v oddělení konstrukce, tak na dílnách, ale všichni, kteří zůstali, uměli využít všech možností pro udržení T 613 i její další rozvoj. Jako povzbuzení proti doléhání skepsí prověřovali konstruktéři svoje schopnosti na nejrůznějších žádaných variantách. Byly to například - letecký motor na objednávku Aerotechniku Kunovice, šestiválcový motor, sportovní motory apod. Přitom všem pomáhalo přesvědčení, že osobní tatra a její varitanty nemají na našem trhu konkurenci. Jako příklad, že T 613 je možné dostat ještě na vyšší úroveň může sloužit vysoce výkonné vozidlo záchranné skupiny NAREX a možná i další proměny. Současné situace přináší jiné úvahy, a to takové, které dávají opět zelenou osobnímu automobilu značky TATRA stávající koncepce. S čím vším lze tedy v nejbližší době počítat, na to jsem se zeptala vedoucího oddělení konstrukce osobních automobilů ing. Františka Králíčka.
"Dnes se už o perspektivách tatrováckého osobního vozu uvažuje v úplně jiném světle. Ukazují se nové cesty i možnosti diversifikace. Protože však ještě v 9. pětiletce setrváváme u tohoto typu vozidla, je nutné uvést další modifikaci T 613-4, kde se promítnou opatření vyvolané řadou předpisů EHK, vstupujících v platnost v letech 1991-1993".

Můžete aspoň ve zkrácené formě říci, čeho se budou nová opatření týkat?

"Půjde například o celkovou rekonstrukci interiéru s plněním požadavků na operační dosah řidiče a na úpravu vnitřních výčnělků, dále půjde o srovnání se s limity vnějšího hluku a emisí. Nám půjde ovšem i o to, aby se zvýšila životnost agregátů na 400 000 km, posunula se hranice střední opravy ze 150 tisíc na 200 tisíc kilometrů a zvýšila se životnost karosérie na 7 let. Komfortu interiéru by měla přispět rekonstrukce rozvodů teplého a studeného vzduchu a zvýšení účinnosti topných agregátů. Není samozřejmě zanedbatelná snaha o zlepšení parametrů ve spotřebách paliva, hlavně využitím elektronických prvků, zejména v obvodech řízení chlazení motoru a vypínání volnoběhu při deceleraci i o snížení hodnoty městské spotřeby z 16,2 litru na 15,3 l a snížení spotřeby Mix v cyklu EHK z 13,2 na 12,4 litru.

Porovnání spotřeby paliva vozidla T613-3 a T613-4
Spotřeba paliva dle EHK T 613-3 T 613-4
litrů/100 km litrů/100 km
při 90 km/h 10,6 10,0
při 120 km/h 12,8 12,1
město 16,2 15,3
spotřeba "mix" 13,2 12,4

Zaměřili jsme se i na výbavu interiéru, kde jsme navrhli řadu barevných kombinací jak přístrojové desky, tak sedadel, výplní dveří a čalounění podlahy.


Při veškeré práci na T613-4 jde také o to, aby se mladí konstruktéři a zkušebáci, kteří dosud neměli možnost se podílet na jakékoliv modernizaci, dostali šanci naučit se a připravit na další náročnější práci. Novou generaci konstruktérů však potřebujeme především v oblasti karosérií."

Kdy se předpokládá náběh výroby "čtyřky" a co všechno musí předcházet?

"Sériová dokumentace byla vydána v červnu letošního roku, to je zhruba jeden a půl roku před náběhem inovace. Do prvního ledna není času nazbyt, a tak se naši konstruktéři, ale i technologové potýkají s řadou problémů. Mezi ty, které zvláště vystupují do popředí, patří sériovost vyráběných vozidel v souvislosti se zabezpečením odpovídající technologie. Dnes už je jasné, že nebudeme narážet na problémy vlastní výroby, ale rozhodující jsou stanoviska subdodavatelů, kteří v nových ekonomických podmínkách odmítají malosériovou výrobu. Jedním z nich je podnik Gumotex Břeclav, který je vybaven technologií pro statisícové série vakuově tažených a napěňovaných plastických dílů přístrojových desek a výplní dveří. Je to u nás monopolní výrobce, který si samozřejmě klade podmínky. Pouze výroba forem pro jeho automatickou linku se odhaduje na tři miliony korun. U tohoto příkladu pro nás existují pouze dvě možnosti - buď najít jiného výrobce i mimo republiku, nebo zavést vlastní výrobu pro malé série, stejně jak to dělají jiné automobilky. V tomto směru je příkladný přístup Ústavu výzkumu a vývoje technologie, kde byla zpracována studie pracoviště pro aplikaci plastů na vozidla TATRA, jehož součástí by mělo být zařízení pro vakuové tažení fólie ABS včetně vyplňování dílů panelů přístrojové desky. Pokud by došlo k realizaci tohoto návrhu v našem kombinátu, a doplnilo by ho robotizované pracoviště pro ořezávání výlisků ABS, otevřely by se pro konstruktéry možnosti nových a rychlých inovací bez závislosti na subdodavatelích, podstatně by se odhlehčilo lisovně a několikanásobně by se zvedla produktivita práce.

Přestože už byla vydána sériová dokumentace, čeká nás hodně práce v konstrukcích i ve zkušebnách. V příštím roce musí být uzavřeny veškeré oborové a homologační zkoušky a jejich příprava klade na všechny značné nároky. Ani finančně to není levná záležitost. Pouze v oblasti homologací T 613-4 činí náklady 1 milión korun."

Co všechno nám inovace tohoto výrobku umožní?

"Tento inovační krok už vytvoří předpoklady pro zástavbu různého příslušenství podle požadavků odběratelů. Můžeme montovat klimatizaci, servořízení, vyklápěcí střešní okno, elektrické spouštění oken a centrální zajišťování dveří. Připravujeme také montáž digitálních hodin ve stropním panelu a další drobnosti, které se očekávají v budoucnu na našem trhu.

Na motoru T613 budou dále pokračovat práce z oblasti emisí. Že realizace tohoto úkolu není jednoduchá, dokazuje i to, že musíme získat dodavatele vstřikování paliva, katalyzátoru a elektronického modulu řízení motoru, v návaznosti na lambda sondě. Na jedné straně je to záležitost technická, na druhé straně vysoce náročná na devizové prostředky."

Posledním velkým úspěchem konstrukce osobních vozidel bylo udělení zlaté medaile letištnímu testovacímu vozu - runway testeru na Mezinárodním veletrhu v Brně. S jakým odbytem se asi počítá?

"Zatím je zhotoven jeden funkční vzorek a jeden prototyp. Další dva prototypy jsou před dokončením. Jsme ve stádiu přípravy dokumentace pro zahájení malosériové výroby v příštím roce. Předpoklad je pět vozidel pro export. Je pravda, že zatím poptávka převyšuje nabídku, ale výrobu této omezené série jsme si stanovili po dohodě našeho odbytového úseku a PZO Omnipol proto, abychom si dostatečně ověřili všechny kooperační vazby jak v oblasti výroby, tak poprodejních služeb. Teprve potom můžeme vozidlo exportovat do dalších devizově zajímavých zemí.

V současné době se zpracovávají katalogy náhradních dílů, příručka pro obsluhu a dílenská příručka. Veškerá příprava dokumentů probíhá za úzké spolupráce s pracovištěm Výzkumného ústavu dopravního v Brně. Z hlediska propagace počítá Omnipol s předvedením vozidla na výstavách v NSR, Anglii a při příležitosti Aerosalonu v Paříži."

Jak daleko jste s řešením stavby rychlého sanitního vozidla?

Úkol zpracovat studii vozu rychlé zdravotnické pomoci na bázi T 613 jsme od generálního ředitele s. p. TATRA převzali v dubnu letošního orku. V průběhu května byla studie zpracována a konzultována s pracovníky ministerstva zdravotnictví a záchrannou službou Praha. Na základě jejich pozitivního stanoviska jsme pak začali zpracovávat technickou dokumentaci, připravili jsme harmonogram prací, vyhledali vhodnou kooperaci, zabezpečili potřebné zdroje a dali se do stavby dvou funkčních vzorků s termínem jejich dokončení v dubnu roku 1990."


Není to příliš krátký termín?

"To samozřejmě je, proto jsme k zvládnutí úkolů museli sjednotit značné množství kapacit jak v naší konstrukci, tak na jiných pracovištích podniku TATRA i mimo něj.

Po konstrukční stránce spolupracujeme s Chiranou Praha, výrobu základních podvozků pro úpravu zabezpečil závod TATRA Příbor. Prodloužení rozvoru o 520 mm, zhotovení skeletu skříňové nástavby včetně jejího oplášťování zajišťuje ČSAO Brno, které také řeší složitý technický problém zakrytování motorového prostoru. Výrobu laminátové střechy včetně předního šikmého panelu řeší maketárna ÚVVV, výbavu vozidla lékařským zařízením zabezpečí Chirana Praha.

V současné době probíhá ještě jednání o možnostech stavby jednoho funkčního vzorku ve spolupráci s firmou Ikarus. Uvažujeme i o dalších nabídkách, především z pohledu urychlení a zkvalitnění celého postupu."

Zvládne výrobní závod v Příboře všechny náročné úkoly, které budou před jeho pracující postaveny?

"Úkoly budou skutečně náročné, vždyť se zde počítá se zvýšením výroby na 600 vozidel už od příštího roku a postupně by se měly počty dále zvyšovat. K zavádění inovace přistupuje i reorganizace výroby, takže i problémů bude dost. Nejpodstatnější bude se vyrovnat s kvalitou výroby. Například v lakovně, kde není zcela vyhovující technologické zařízení, budou mít velké starosti. Dodnes nebylo vyřešeno zařízení máčení karosérií do technologického postupu lakovny.

Bude nutno vůbec změnit přístup k zabezpečování výroby, protože takový systém, jaký byl při plánu 350-400 vozidel ročně, už vyhovovat nebude. Jsem ale přesvědčen, že osobní vůz TATRA závodu v Příboře patří a že jedině jeho pracovníci přesně vědí, co budou nové úkoly od nich vyžadovat. Svoje požadavky by však měli důrazněji uplatňovat, a to nejen uvnitř závodu, ale i mimo něj. Vždyť osobní auto je jejich vizitka.

Také ostatní odborní pracovníci kombinátu TATRA budou muset vzít novou situaci na vědomí, seznámit se s potřebami závodu a hlavně pomoci kvalitními a pravidelnými subdodávkami.

Připravila: Z. HavlováPřidáno: 18.11.2007