Tatra 613

Nový model v sériové výrobě
Tatrovák 3/1986

T-613 stále moderním a reprezentačním vozidlemPočátkem ledna 1986 byla v odštěpném závodě TATRA Příbor zahájena výroba modernizované verze T 613-3, jejíž prototyp byl loni vystaven na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Provedení tohoto vozidla navazuje na předcházející verze a pokračuje tak v celkovém vývojovém cyklu.

Sériová výroba T 613 byla zahájena v roce 1976. Ústup od tradičního kapkovitého tvaru karosérie osobního vozidla byl veden snahou o zachycení světového módního trendu, proto také bylo tvarové řešení zadáno italským designérům, kteří jsou v těchto záležitostech velice citliví. Po deseti letech můžeme konstatovat, že T 613 je stále moderní a stále srovnatelná s velkými vozidly jiných značek. karosářskou firmou Vignale byly dodány tři prototypy - dvě limuzíny a jedno kupé, které byly postaveny na podvozcích vyrobených v dílnách technického vývoje a absolvovaly část podnikových zkoušek. V té době byly prototypy vozidel T 613 porovnávány se zahraničními vzorky Mercedes 300SEL, Ford Zodiac a BMW Glaz. Byl proveden soubor funkčních zkoušek, především zkoušky ekonomie provozu a jízdních vlastností.

Vývoj vozidel pokračoval zkouškami jednoho z vyrobených prototypů na polygonu NAMI, jejichž cílem bylo ověřit, dynamické vlastnosti vozidla, maximální rychlosti, spotřebu, účinnost chlazení motoru při vysokých rychlostech a získat podklady pro úplnou tepelnou bilanci motoru. Rovněž ověřit životnost a spolehlivost vozidla.

Prototyp T 613 absolvoval dlouhodobou zkoušku 40 000 kilometrů, z toho 35 000 km při trvalé rychlosti 160 km/h. a 5 000 km při trvalé rychlosti 180 km/h.

Na polygonu NAMI v Sovětském svazu byly rovněž provedeny porovnávací zkoušky dalšího prototypu T 613 s T 603 na speciální zkušební dráze "Buližníku", kde obě vozidla byla porovnávána při maximální možné rychlosti a při maximálním zatížení. Sovětští odborníci v závěrečném protokolu konstatovali, že pevnostní vlastnosti podvozku i karosérie, ekonomie provozu, jízdní vlastnosti, životnost a spolehlivost jsou velmi dobré. Na základě dosažených výsledků z podnikových i nadpodnikových zkoušek byla 1.8.1976 zahájena sériová výroba.

První povinné hodnocení proběhlo v roce 1977 a T 613 byla zařazena do 2. stupně jakosti. Hodnocení bylo ovlivněno především tím, že k dispozici nebyl srovnatelný zahraniční vzorek, což je podmínkou. Po dořešení připomínek Státní zkušebny následovalo v roce 1978 opakované hodnocení, k němuž byla přistavena pro srovnání vozidla ROVER 3500 a RENAULT 30. Státní zkušebnou byl proveden test, vozidla absolvovala dlouhodobou životnostní zkoušku a výsledkem bylo udělení 1. stupně jakosti pro osobní vozidlo T 613 jako prvnímu automobilu v ČSSR.

Vývojový cyklus pokračoval provedením T 613 - speciál, vozidlo určené pro nejvyšší politické a hospodářské představitele ČSSR. Požadované parametry byly zadány ministerstvem vnitra a ÚV KSČ. Jednalo se především o zajištění vysoké bezpečnosti přepravovaných osob a o zvýšení pohodlí v prostoru zadních sedadel. Prototyp prošel povinnou oborovou zkouškou.

T 613 - speciál se vzhledově odlišuje, vybavení interiéru je na vysoké úrovni. Zvětšený rozvoj náprav zajišťuje maximální pohodlí. Toto provedení T 613 je vybaveno posilovačem řízení, úplnou klimatizací a dalšími prvky, zajišťujícími vysoký komfort cestování. V roce 1981 bylo toto vozidlo vyhodnoceno v soutěži o nejlepší výrobek FMVS.

Další etapu ve vývoji osobního vozidla tvořil T 613 - kabriolet. Bylo rozhodnuto připravit vozidlo nejvyšší státní reprezentace pro slavnostní a přehlídkové účely. K posouzení zadavatelům úkolu bylo předloženo několik alternativ a posuzující orgány rozhodly, že má být postaveno vozidlo se stahovací střechou nad zadními sedadly a pevnou nad přední částí vozidla.

Protože T 613 má samonosnou karosérii a motor nad zadní nápravou, byla navržená konstrukční řešení podrobena rozsáhlým a náročným zkouškám. Byl vyroben unikátní zkušební stav na ověření torzní a ohybové tuhosti karosérie. Při hodnocení tuhosti se snímalo celkem 40 veličin na podlahové skupině, předmětem hodnocení byly změny dveřních otvorů, posuny čepů zámků, změny tvaru otvorů čelního skla a podobně.

Poznatky z experimentálního ověřování byly konzultovány s odborníky výpočetního oddělení n. p. Tatra, odborníky ČVUT a na základě dosažených výsledků zpracován definitivní návrh na vyztužení karosérie. Při konstrukci a zkouškách vozidla bylo využito poznatků pracovníků moskevské automobilky ZIL.

Na základě prováděných zkoušek a následných úprav bylo navrženo konečné řešení kabrioletu T 613, a jak se ukázalo, dosáhlo se parametrů srovnatelných s kabrioletem firmy Mercedes. První prototyp absolvoval soubor náročných podnikových zkoušek včetně dlouhodobé životnostní zkoušky a zkoušky v podmínkách užití FMV a MNO, které dávaly záruku požadovaných vlastností vozidla. Pracovníky závodu Tatra Příbor za spolupráce konstruktérů osobních vozidel a výrobních dílen technického vývoje byla vyrobena čtyři vozidla, která byla poprvé využita na vojenské přehlídce 9. května v Praze na Letenské pláni.

Paralelně s vývojem speciálů byl zahájen vývoj T 613-3. Na základě rozhodnutí vedení technického vývoje byly s tímto vozidlem prováděny zkoušky ve vývojovém a výzkumném oddělení firmy Michelin ve francouzském městě Clermont Ferrand. Šlo především o ověření úprav podvozku pro zabezpečení kvalitních vlastností vozidla a možnosti použití pneumatik Michelin 205.

Pracovníky této firmy byl proveden teoretický rozbor kinematiky podvozku a praktické zkoušky. Inženýři firmy Michelin přikládali velkou důležitost jízdním zkouškám, neboť umožňují přesné zhodnocení chování vozidla. Subjektivní hodnocení provedli francouzští zkušební řidiči.

Na základě výsledků teoretických rozborů, exaktních a subjektivních zkoušek bylo vozidlo T 613 s úpravami pro vozidlo T 613-S a T613-3 hodnoceno velmi dobře. Podle mezinárodně dohodnutého systému hodnocení dosáhlo vozidlo T 613 na pneumatikách Michelin s úpravami pro T 613-3 45,5 bodu, když dosažitelná teoretická hodnota je 70 bodů. V závěrečných protokolech se v té době velmi zřídka objevovaly u vozidel předních zahraničních výrobců známky 55 až 60 bodů. Byly rovněž doporučeny drobné úpravy podvozku.

Vzhledem k povinnosti n. p. Tatra přihlásit vozidlo T 613 k novému povinnému hodnocení byl připraven model T 613-2, kde byla zaměřena pozornost na zvýšení životnosti a spolehlivosti vozidla a jeho užitné hodnoty. Před zavedením tohoto modelu do sériové výroby byly prototypy podrobeny dlouhodobé životnostní zkoušce v délce 360 000 km, sledované oborovou zkušebnou ČAZ. - Vzhledem k získaným poznatkům z dlouhodobého sledování T 613 v provozu přistoupil národní podnik Tatra k těmto opatřením:

Na základě provedených opatření v sériové výrobě a dlouhodobého sledování vozidla v provozu bylo dále rozhodnuto prodloužit lhůty údržby a servisu z původních 10 tisíc kilometrů na 20 000 km, s vyjímkou výměny oleje.

Pro dosažení těchto cílů byly provedeny a ověřeny úpravy, z nichž jsou rozhodující:

Při opakovaném povinném hodnocení udělila státní zkušebna vozidlu T 613-2 v roce 1981 opět 1. stupeň jakosti.

V tomto období byly přehodnoceny záměry připravované modernizace vozidla a v roce 1982 byl postaven druhý a třetí prototyp vozidla T 613-3 a tyto předány oborové zkušebně.

Modernizace stávající T 613-3 byla zaměřena na plnění zpřísněných bezpečnostích předpisů, další zlepšení ekonomie provozu a zvýšení technické úrovně a užitné hodnoty.

Po provedené oborové prototypové zkoušce T 613-3, která se skládala z úplného funkčního testu, dlouhodobé životnostní zkoušky, konstatovala oborové zkušebna, že přínosem modernizace stávající řady je zejména plnění předpisů EHK, plnění platné vyhlášky FMD o provozu vozidel na veřejných komunikacích, zlepšení ekonomie provozu, zjednodušení obsluhy a údržby.

Vzhledem k tomu, že automobil T 613-3 vyhověl požadavkům československých zákonných předpisů a norem, předpisů EHK a technickým přejímacím podmínkám byl v červnu 1984 dán souhlas k jeho zavedení do sériové výroby.

Výroba T 613-2 skončila se starým rokem a od 1. ledna 1986 odštěpný závod Tatra Příbor vyrábí nový model T 613-3. V závěru uplynulého roku se již prolínala výroba náhradních dílů s výrobou dílů pro nová vozidla, upravovaly se nástroje a byly vypracovány organizační postupy a zásady pro snižování pracnosti při zachování vysoké kvality. V plánu na rok 1986 je pro OZ Tatra Příbor stanovena výroba 400 kusů těchto vozidel. První z nich sjelo z montážní linky již v druhém týdnu měsíce ledna.

AUGUSTIN LACINA
vedoucí zkušebny vozidelPřidáno: 18.11.2007