Tatra 613

Ošetření karosérie metodou ML


Ošetření karosérie metodou ML

Celý povrch vozidla a spodní část karosérie důkladně omyjte tlakovou vodou. Po umytí je nutné dokonalé vysušení včetně dutin. Nejlépe je sušit po dobu 1 hodiny v odsávané sušce při teplotě 80 °C. Před sušením odstraňte všechny zátky otvorů po stříkání dutin. Nástřik dutin se provádí prostředkem REVAX 40 s přídavkem 15 obj. % konzervačního oleje KONKOR 103. Směs řádně promíchat.

Při nástřiku postupujte podle obrázku. Spotřeba ochranného prostředku je 2 - 2,5 kg.

1 - Vnitřní prostory obou podélníků předních podběhů nakonzervujte dvěma otvory o průměru 10 mm, zasunutím ohebného nástavce stříkacího zařízení postupně ze zavazadlového prostoru do obou dutin předních podélníků.

2 - Při konzervaci dutin předních sloupků využijte dvou otvorů pro vývod kabelů k osvětlení předních dveří v jejich střední části, nebo otvory o průměru 10 mm.

3 - Střední sloupky dveří se konzervují spodními otvory pro úchytky bezpečnostních pásů ve střední části sloupku vstřikem ochranných prostředků směrem dolů, nebo otvory o průměru 10 mm.

4 - Montážní otvory ve vnitřním plechu dveří vystříkejte celý vnitřek pomocí tuhého nástavce stříkací pistole, v případě namontovaných výplní přes otvory dveřových svítilen.

5 - Obdobným způsobem se konzervují i prostory zadních dveří.

6 - Obě komory bočních nosníků (pod dveřmi) pomocí 6 otvorů průměru 10 mm, nebo 4 otvory průměru 45 mm opatřete nánosem ochranného rpostředku zasunutím ohebného nástavce.

7 - Do obou dutin výztuh dorazu zadní nápravy nastříkejte prostředek otvory upevňovacích šroubů.

8 - Obě kapsy výztuh zadních podběhů se chrání nástřikem po zasunutí ohebného nástavce otvory průměru 10 mm v jejich bočních částech poblíže motorového příčníku.

9 - Oba podélníky zadní podlahy vystříkejte ochranným prostředkem pomocí ohebného nástavce otvory v nejnižším místě jejich spodní části.

10 - Montážními otvory na vnitřní stěně blatníku chránit celý vnitřní prostor zadních blatníků.

11 - Dutiny přední kapoty konzervujte odlehčovacími otvory ve výztuhách; všechny stříkací otvory (průměr 10 mm) se uzavřou pryžovými zátkami, případné potřísnění lakového povrchu se očistí benzinem. Dbejte, aby benzin nezatekl do spár a nezřeďoval nános konzervačního prostředku.

12 - Dutiny obou držáků silentbloků nápravnice (levý, pravý) vystříkejte ochranným prostředkem pomocí ohebného nástavce otvory průměru 10 mm z prostoru podběhu zadního kola. Ošetřete i vnitřní prostor příčníku zadní části podlahy.Zdroj: Dílenská příručka T613-3