Tatra 613

T613 opět na Kubu
Tatrovák 43/1984

Od roku 1975, kdy byla zahájena sériová výroba osobních vozidel T613, náš národní podnik TATRA společně s podnikem zahraničního obchodu Motokov realizoval a realizuje také dodávky těchto výrobků pro export. Tak jako u nosného programu, to je výroby nákladních automobilů, tak také u osobních vozů je naším rozhodujícícm odběratelem SSSR. Přes řadu dalších úspěšných vývozních akcí se v posledních letech stala dalším stabilním partnerem v odběru T613 Kuba.

Tatra 613
Expedici našich osobních automobilů do zámoří je věnována velká péče.

Otázka exportní schopnosti našich výrobků je přímo závislá také na rozhodnutí našich centrálních orgánů v oblasti vývoje, výroby a tím i užití našich automobilů. V posledních letech omezení výroby a určitá nejistota z pohledu dalších perspektiv v oblasti modernizace vozidla, zavádění nových prvků interiérováho i exteriérového vybavení, požadavek na snížení spotřeby paliva ve vazbě na hmotnost vozidla ztěžují naši exportní schopnost.

I přes tyto problémy se však právě na příkladu spolupráce s kubánskými partnery snažíme dokázat, že o vozidlo T613 je pořád ve světě zájem. Abychom si tento zájem udrželi, znamená to komplexně řešit všechny otázky, ať se jedná o provedení vozidel, jejich kvalitu nebo o zajištění obchodně technických služeb, včetně zabezpečení kompletních dodávek náhradních dílů atd.

Tyto náležitosti zahraničního podnikání, které jsme v loňském roce beze zbytku zabezpečili, vedly kubánského partnera k tomu, že v letošním roce opětovně zkontrahoval 20 ks našich výrobků, které byly v posledních dnech z našeho závodu Příbor vyexpedovány.

Proti minulé dodávce byly u těchto vozidel provedeny některé změny a úpravy na základě zkušeností pracovníka našeho závodu, který v loňském roce toto teritorium navštívil. Zásadní změny se především týkají úpravy karosérie z hlediska větrání vnitřního prostoru vozidla. U těchto vozidel byl upraven celý rozvod topného vzduchu a tento byl nahrazen klimatizací. Další úpravy byly provedeny na chlazení motoru, neboť vozidla budou provozována v tropickém pásmu, kde teploty ovzduší vystupují vysoko nad 40 stupňů Celsia.

Stanislav Kovář
Tatra Příbor


Přidáno: 26.11.2011