Tatra 613


Jubilejní T 613


V pondějí 17. května byla smontována v příborském závodě T 613 s výrobním číslem 5000. Dá se sice namítnout, že od roku 1975, kdy ukončenou výrobu T 603 nahradil výrobek, nový, 5000 vozů je příliš málo, ale přesto pro tatrováky toto období představuje kus historie, úspěchů i některých zklamání, zejména co se týká představ o roční produkci osobních automobilů.

Pětitisící vůz byl důvodem slavnostní výrobní porady, na které pracující montáže přivítali mezi sebou hospodářské a politické vedení závodu Tatra Příbor a pracovníky technického vývoje v čele s hlavním konstruktérem ing. Malanem Galiou.

V krátkém projevu připomněl technický náměstek J. Šrubař historii šestsettřináctky v příborském závodě. Nejvyšší produkce bylo dosaženo v letech 1976 a 1977, kdy se vyrábělo přes tisíc vozů ročně, v dalších letech nastal zlom s ohledem na zvýšení cen ropy a celkové omezování automobilového provozu. Polovina sedmdesátých let znamenala zároveň prudký vzestup ve výstavbě závodu, v jeho prostorovém, technickém i technologickém vybavení. K tomu je třeba připočíst pokrokové a dokonale ověřené konstrukční řešení vozu T 613, obětavou práci dělníků a techniků a výsledkem byl I. stupeň jakosti, který T 613 obdržela jako první a zatím jediný automobil v ČSSR. S dosaženým se však pracující nespokojili a rok od roku byla přijímána opatření k zajištění vyšší kvality a zejména k náhradě dovážených dílů z kapitalistických států za součásti domácí produkce. A jsou připravena další opatření, která mají snížit spotřebu pohonných hmot.V závěru svého vystopení soudruh Štrubař požádal všechny, kteří T 613 vyrábějí, aby odváděli pouze takový výrobek, který bude hoden tatrovácké cti a tradice, neboť lze očekávat, že T 613 se bude dál vyrábět v minimálních počtech, ale s maximální kvalitou.

Na slavnostní výrobní poradu při příležitosti výroby pětitisící T 613 byla předána řada vyznamenání a ocenění kolektivům, které se podílejí na výrobě našeho osobního automobilu.


Tatrovák