Tatra 613

Seřizování geometrie vozidel Tatra 613-3/4/S
Dílenské příručky


Při měření je nutno dodržet tyto zásady:

Předepsaný tlak vzduchu v pneumatikách musí být pro tyto pneumatiky:
- BARUM 215/70HR 14 OR6AS - přední náprava 170kPa, zadní náprava 230 kPa
- BARUM 205/70HR 14 OR38 - přední náprava 190kPa, zadní náprava 240 kPa
- MICHELIN 205/70HR 14 XVS - přední náprava 160kPa, zadní náprava 250 kPa

Výška dosedacích ploch misek pro zvedák musí být:
- 270 mm u typů T613-3 a T613-4
- 250 mm u typu T613S

Pokud je hodnota rozdílná, něco s tím proveďte, třeba nadzdvihněte nebo zatižte automobil.

Hrana spodní mezipáky řízení musí být od osy ramen přední nápravy vzdálena 62 +2 mm. Vzdálenost měřte od oplošení na mezipáce u tlumiče řízení nejlépe přípravkem PRM-3224. Seřízení proveďte posunutím celého svislého hřídele řízení v oválných otvorech příruby hřídele.Seřizování záklonu čepu

Záklon ustavujeme posuvem vodicí tyče.


Pro zvětšování záklonu čepu uvolníme matici (1) a obě matice (2) odjistíme a šroubujeme jimi jedním směrem tak dlouho, než dosáhneme hodnoty záklonu 3°- 30´.

Při zmenšování hodnoty záklonu čepu uvolníme matice (2) a odšroubujeme, matici (1) zatahujeme.


Seřizování sbíhavosti kol přední nápravy

Sbíhavost seřizujeme po odjištění a povolení matic, označených šipkami, otáčením spojovacích tyčí: 1. otáčka spojovací tyče se projeví prodloužením nebo zkrácením tyče o 3 mm. Vzdálenost mezi ráfky vzadu je o x mm větší či menší než míra mezi ráfky vpředu.

BARUM 215/70HR 14 OR6AS x = 0 až -1 mm
BARUM 205/70HR 14 OR38 x = +1 až +2 mm
MICHELIN 205/70HR 14 XVS x = +4 až +5 mm

U automobilu T613 Speciál a použitých pneumatikách MICHELIN 205/70HR 14 XVS je hodnota sbíhavosti x = +3 až +4 mm.

Hodnoty sbíhavosti pro jiné typy pneumatik si vycucejte z prstu a jejich správnost ověřte experimentálně ojetím několika sad pneumatik.


Při seřizování přední nápravy musíme vždy dodržet stejné vzdálenosti obou spojovacích tyčí, které budou zárukou pro dodržení i ostatních hodnot geometrie přední nápravy.


Předběžná montážní délka spojovací tyče je 635 mm.


Seřizování sbíhavosti kol zadní nápravy

Sbíhavost zadní nápravy seřizujeme pomocí excentrů na vnějších (u typu T613-4 možno i vnitřních) závěsech suvných ramen. Po nasazení imbusového klíče (myslím 14ka) do excentru a po uvolnění zajišťovací matice natáčíme extentrem tak, až sbíhavost je v požadované hodnotě +3 až +4 mm. Po ustavení zajistíme polohu excentrů maticemi.Seřízení odklonu kol zadní nápravy

Odklon kol zadní nápravy je závislý na nastavení sbíhavosti a seřizujeme jej také pomocí extentrů závěsů ramen. Snahou při seřizování odklonů je, aby hodnoty odklonu obou kol byly v požadované hodnotě seřízení +0°30´ +- 30´.

Po ustavení odklonů zadních kol znovu překontrolujeme sbíhavost zadní nápravy. Nejde-li obě hodnoty nastavit v předepsaných tolerancích, jde o deformaci některého z dílů zadní nápravy (pravděpodobně nápravnice).


Souosost náprav vozidla

Osy náprav se seřízenou požadovanou geometrií musí být totožené s podélnou osou vozidla.