Tatra 613

Seřizování geometrie vozidel Tatra 613 a 613-2
Dílenské příručky


Měření je nutno provádět při řádně nahuštěných pneumatikách (pro Barum 215/70HR14 OR6AS 1,7 atm - přední a 2,3 atm - zadní) a u zatíženého vozidla jehož vzdálenost spodní hrany karosérie od vozovky je 180 mm.


Seřizování záklonu čepu

Záklon ustavujeme posuvem vodicí tyče.


Pro zvětšování záklonu čepu uvolníme matici (1) a obě matice (2) odjistíme a šroubujeme jimi jedním směrem tak dlouho, než dosáhneme hodnoty záklonu 0°30´ +- 30´.

Při zmenšování hodnoty záklonu čepu uvolníme matice (2) a odšroubujeme, matici (1) zatahujeme. Po seřízení zajistíme matice z obou stran o rozpěrnou trubku.


Seřizování sbíhavosti kol přední nápravy

Sbíhavost seřizujeme po odjištění a povolení matic, označených šipkami, otáčením spojovacích tyčí: 1. otáčka spojovací tyče se projeví prodloužením nebo zkrácením tyče o 3 mm. Vzdálenost mezi ráfky vzadu je o 2 - 3 mm větší než míra mezi ráfky vpředu.


Při seřizování přední nápravy musíme vždy dodržet stejné vzdálensoti obou spojovacích tyčí, které budou zárukou pro dodržení i ostatních hodnot geometrie přední nápravy.


Předběžná montážní délka spojovací tyče je 635 mm.


Seřizování sbíhavosti kol zadní nápravy

Sbíhavost zadní nápravy seřizujeme pomocí excentrů na vnějších závěsech suvných ramen. Po nasazení imbusového klíče (myslím 14ka) do excentru a po uvolnění zajišťovací matice natáčíme extentrem tak, až sbíhavost je v požadované hodnotě 0 - 1 mm. Po ustavení zajistíme polohu excentrů maticemi.Seřízení odklonu kol zadní nápravy

Odklon kol zadní nápravy je závislý na nastavení sbíhavosti a seřizujeme jej také pomocí extentrů vnějších závěsů. Snahou při seřizování odklonů je, aby hodnoty odklonu obou kol byly v požadované hodnotě seřízení 1°30´ +- 30´.

Po ustavení odklonů kol znovu překontrolujeme sbíhavost zadní nápravy.


Souosost náprav vozidla

Osy náprav se seřízenou požadovanou geometrií musí být totožené s podélnou osou vozidla. Tím je zaručen jejich zákryt.