Tatra 613

Emise škodlivin jednotlivých typů automobilu Tatra 613Tatra 613, motor T613 s karburátory Jikov 32-34 DDSR nebo EDSR
(1975-77)
Motory do výrobního čísla 2525, od výrobního čísla 1500 montovány karburátory EDSR. Motory nemají zapojenu podtlakovu regulaci předstihu!

Dílenská příručka z roku 1975 předepisuje provádět analýzu výfukových plynů na motoru zahřátém na provozní teplotu (motorový olej 80 °C) a při volnoběžných otáčkách, tj. 850 +50/-10 ot/min a uvádí hodnotu CO 2,7 +-0,5% nebo 12,5 - 12,9 směšovacích jednotek.

Dále dílenská příručka uvádí předstih při:
  850 ot/min .... 10° před HÚ
3000 ot/min .... 28° před HÚ

Při měření emisí bylo v roce 2003 naměřeno:
Volnoběh:
otáčky 873 ot/min, obsah CO 1,98%, obsah HC 910 ppm

Zvýšený volnoběh:
otáčky 2727 ot/min, obsah CO 2,25%, obsah HC 1023 ppm

Tatra 613, rok výroby 1977, zhruba 1 000 000 km bez GO
Analyzátor SUN MGA 1200
Emise Tatra 613
Kartičku vydala v roce 1997 stanice ME při STK Horní Suchá (Karvinsko)
a jak je vidět, zejména hodnoty CO jsou pro tento motor naprosto nesmyslné.


Tatra 613-2, motor T613E1 s karburátory Jikov 32-34 EDSR
(1980-84)
Motory od výrobního čísla 5160. Motory nemají zapojenu podtlakovu regulaci předstihu!

Návod k obsluze a údržbě uvádí uvádí základní nastavení předstihu při:
  850 ot/min .... 12° před HÚ +-30´

Při kontrole pomocí stroboskopu pak při:
1000 ot/min .... 10° před HÚ +-30´
3000 ot/min .... 30° před HÚ

Směrný postup kontroly vozidel T613 na stanicích emisních kontrol z roku 1993 uvádí tyto hodnoty:

Volnoběh:
předstih zážehu 12° +- 30´, otáčky 850 +-10% ot/min
obsah CO 0,5-1,5%, obsah HC 250-350 ppm

Zvýšený volnoběh:
předstih zážehu 29° +- 2° 30´, otáčky 2000 +-50 ot/min
obsah CO max 2,8%, obsah HC max 200-350 ppm
Emise Tatra 613-2
Kartičku vydala v roce 1996 stanice ME Autosalon Kudrna Orlová-Poruba.


Tatra 613-3, motor T613E1/I s karburátory Jikov 32-34 SEDR
(1986-87)
Do výrobního čísla motoru 7747 včetně. Motory nemají zapojenu podtlakovou regulaci předstihu. Dílenská příručka z roku 1987 uvádí základní nastavení předstihu 12° před HÚ +-30´

Při kontrole pomocí stroboskopu pak při:
  850 ot/min .... 12° před HÚ +-30´
3000 ot/min .... 34° před HÚ +- 3°

Dílenská příručka předepisuje seřizování při teplotě oleje min. 70°C a při volnoběžných otáčkách (800-850 ot/min) uvádí hodnoty CO 0,5-1% a hodnoty HC 150-250 ppm.

Směrný postup kontroly vozidel T613 na stanicích emisních kontrol z roku 1993 uvádí tyto hodnoty:

Volnoběh:
předstih zážehu 12° +- 30´, otáčky 850 +-10% ot/min
obsah CO 0,5-1,5%, obsah HC 250-350 ppm

Zvýšený volnoběh:
předstih zážehu 29° +- 2° 30´, otáčky 2000 +-50 ot/min
obsah CO max 2,8%, obsah HC max 200-350 ppm


Tatra 613-3, motor T613E1/I s karburátory Jikov 32-34 SEDR
(1987-91)
Od výrobního čísla motoru 7748 - motory se zapojenou podtlakovou regulací předstihu. Dílenská příručka z roku 1987 uvádí základní nastavení předstihu 8° před HÚ +-30´

Při kontrole pomocí stroboskopu pak při:
  850 ot/min .... 8° před HÚ +-30´
3000 ot/min .... 30° před HÚ +- 3°

Dílenská příručka předepisuje seřizování při teplotě oleje min. 70°C a při volnoběžných otáčkách (800-850 ot/min) uvádí hodnoty CO 0,5-1% a hodnoty HC 150-250 ppm.

Směrný postup kontroly vozidel T613 na stanicích emisních kontrol z roku 1993 uvádí tyto hodnoty:

Volnoběh:
předstih zážehu 8° +- 30´, otáčky 850 +-10% ot/min
obsah CO 0,5-1,5%, obsah HC 250-350 ppm

Zvýšený volnoběh:
předstih zážehu 25° + 5° 30´ - 2° 30´, otáčky 2000 +-50 ot/min
obsah CO max 2,8%, obsah HC max 200-350 ppm
Emise Tatra 613-3
Kartičku vydala v roce 1995 Správa služeb odborů, s. r. o. Praha 3 - Žižkov.


Tatra 613-4, motor T613-4 s karburátory Jikov 32-34 SEDR, bez katalyzátorů
(1991-93)
Motory od výrobního čísla 10 740, všechny se zapojenou podtlakovou regulací předstihu. Dílenská příručka z roku 1992 uvádí základní nastavení předstihu 6° před HÚ +-2°

Při kontrole pomocí stroboskopu pak při:
  900 ot/min .... 8° před HÚ +-30´
3000 ot/min .... 30° před HÚ +- 3°

Dílenská příručka předepisuje seřizování při teplotě oleje min. 70°C a při volnoběžných otáčkách (850-900 ot/min) uvádí hodnoty CO 0,5-1,5% a hodnoty HC 300-350 ppm.

Směrný postup kontroly vozidel T613 na stanicích emisních kontrol z roku 1993 uvádí tyto hodnoty:

Volnoběh:
předstih zážehu 6° +- 2°, otáčky 850 +-10% ot/min
obsah CO 0,5-1,5%, obsah HC 250-350 ppm

Zvýšený volnoběh:
předstih zážehu 23° + 7° -4°, otáčky 2000 +-50 ot/min
obsah CO max 2,8%, obsah HC max 200-350 ppm

Při měření emisí bylo v roce 2003 naměřeno:
Volnoběh:
otáčky 830 ot/min, obsah CO 1,34%, obsah HC 541 ppm

Zvýšený volnoběh:
otáčky 2640 ot/min, obsah CO 2,21%, obsah HC 412 ppm

Tatra 613-4, rok výroby 1991, 270 000 km
Analyzátor Bosch ESA/ETT 8.70/8.71
Emise Tatra 613-4
Kartičku vydalo v roce 2003 Měření emisí F. Kolíček Tábor.


Tatra 613-4, motor T613-4 s karburátory Jikov 32-34 SEDR, s třícestnými neřízenými katalyzátory
(1992-93)
Motory mají zapojenou podtlakovou regulací předstihu.

Směrný postup kontroly vozidel T613 na stanicích emisních kontrol z roku 1993 uvádí tyto hodnoty:

Volnoběh:
předstih zážehu 6° +- 2°, otáčky 850 +-10% ot/min
obsah CO za katalyzátorem max 0,2%, obsah HC za katalyzátorem max 120 ppm

Zvýšený volnoběh:
předstih zážehu 23° + 7° -4°, otáčky 2500 +-10% ot/min
obsah CO za katalyzátorem max 0,1%, obsah HC za katalyzátorem max 80 ppm

Doporučené složení výf. plynů před katalyzátorem:
obsah CO 0,3-0,5%, obsah HC max 200 ppm