Tatra 613

Doběhové zkoušky automobilu Tatra 613
Využití zkušebního polygonu Tatra v Kopřivnici při intenzifikaci
vývoje výrobků automobilového průmyslu, květen 1986