Tatra 613

Zaostřeno na kvalitu T 613
Tatrovák 68/1978

Po celopodnikovém aktivu ke kvalitě se konal v pondělí 18. září v Domě kultury v Příboře aktiv ke kvalitě osobních vozidel Tatra 613. Přítomni byli místopředseda CV KSČ pro ekonomiku soudruh Kovář, ředitel závodu Příbor soudruh Gumulec, vedoucí OŘJ n. p. Tatra soudruh Růžička, zástupci všech závodů podniku a především organizátoři a dělníci z výrobního procesu.

V úvodní zprávě soudruh Klokočník zopakoval část hlavního referátu soudruha Šáchy z celopodnikového aktivu ke kvalitě a obšírně seznámil s postupem hodnocení T 613 státní zkušebnou. Vyjmenoval dále řadu technických problémů, které musí být řešeny ve spolupráci s jednotlivými závody. V závěru zdůraznil, že z pohodlnosti vyplývá někdy nedůslednost, a to jsou příčiny některých problémů, na které se musí zaměřit masově politická práce a účinné výchovné působení v kolektivech BSP.

V tříhodinové diskusi byly probrány téměř všechny technické problémy související s kvalitou. Vystoupila celá řada mistrů, techniků a dělníků s jednotlivými připomínkami. U všech diskutujících bylo vidět neformální živý zájem o to, aby se problémy co nejdříve vyřešily. Pozitivní na tomto aktivu bylo to, že už se zde až na vzácné výjimky nehovořilo o problémech z loňského aktivu. Vymizelo tečení vaček, zadních nábojů a další dříve časté závady.

Ke škodě jednání byla ta skutečnost, že nevystoupil zástupce závodu KMZ, přestože se řada problémů na aktivu diskutovaných karosárny bezprostředně týkala.

V závěru vystoupil soudruh Kovář. "Je správné, že zde zazněla i některá velmi kritická slova, protože vždy je nebezpečí, aby jsme nepropadli uspokojení. Vážím si toho, že většina vystoupení byla otevřená a soudružská se snahou věci prospět." Připomněl dále, že T 613 ovlivňuje i názor na technickou vyspělost našeho socialistického průmyslu v zahraničí a pokračoval.

"Jsou některé závady, u kterých trvá velmi dlouho, něž se vyřeší - jako je třeba problematika dveří. Tady máme určité rezervy v organizátorské práci i směrem k BSP. Kvalita musí být i jejich zájmem. Celý aktiv byl velmi kritický, nic jsme si nezakrývali, ale to je jen jeden ten nejmenší krůček k nápravě, je třeba navrhovaná opatření v praxi realizovat tak, aby se cíl, o kterých všichni usilujeme, zařazení T 613 do I. stupně jakosti, co nejdříve naplnil."

-ark-Přidáno: 22.12.2007